Direktori Penyelidik | INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
» LABORATORI » Laboratori Produksi Haiwan Lestari dan Biodiversiti » Direktori Penyelidik

Direktori Penyelidik

 

  
Dr. Mamat Hamidi Kamalludin 
 
Ketua Laboratori
Tel : +603-9769 1148/4881
Faks : +603-9769 4299
Emel : mamath@upm.edu.my 
Kepakaran : Genetik dan Reproduksi Haiwan
 
 

    

Prof. Dr. Anjas Asmara@Ab. Hadi Bin Samsudin

Pengarah
Tel : +603-9769 1043
Faks : +603-9769 4299
Emel : anjas@upm.edu.my 
Kepakaran : Pemakanan dan Produksi Ruminan / Mikrobiologi Perut

Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid


    

Prof. Madya Dr. Hasliza Abu Hassim

Timbalan Pengarah
Tel : +603-9769 1046 / 3417
Faks : +603-9769 4299
Emel : haslizaabu@upm.edu.my 
Kepakaran : Pemakanan Haiwan

Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid

   

  

Prof. Dato' Dr. Zulkifli Idrus

Penyelidik Bersekutu
Tel : +603-9769 4882
Faks : +603-9769 4004
Emel : zulidrus@upm.edu.my 
Kepakaran : Kebajikan dan Biologi Tekanan Ayam, Pengurusan Ayam

Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid

 

  

Prof. Dr. Goh Yong Meng

Penyelidik Bersekutu
Tel : +603-9769 1248 / 3404
Faks : +603-9769 1971
Emel : ymgoh@upm.edu.my ;tp.rmc@upm.edu.my
Kepakaran : Fisiologi Veterinar

Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid

 

  
Dr. Eric Lim Teik Chung
 
Penyelidik Bersekutu 
Tel : +603-9769 4869
Faks : +603-9769 4004
Emel : ericlim@upm.edu.my 
Kepakaran : Produksi Haiwan dan Kesihatan
 
   

  
Prof. Madya Dr. Lokman Hakim Idris
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 3425
Faks : +603-9769 1971
Emel : hakim_idris@upm.edu.my 
Kepakaran : Produksi Poltri
 
 

  
Prof. Madya Dr. Annas Bin Salleh
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 3459
Faks : +603-9769 1971
Emel : annas@upm.edu.my    
Kepakaran : Patologi Veterinar
 
 

  
Prof. Madya Dr. Mashitah Shikh Maidin
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 6767
Faks : +603-9769 3237
Emel : mashitah@upm.edu.my   
Kepakaran : Fisiologi Pembiakan / Endokrinologi
 
 

  
Prof. Madya Dr. Hafandi Ahmad
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 3416
Faks : +603 9769 1971
Emel : hafandi@upm.edu.my   
Kepakaran : Fisiologi Veterinar
 
 

  
Prof. Madya Dr. Juriah Binti Kamaludeen
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +6086-855374
Faks : +6086-855388
Emel : juriahk@upm.edu.my ; kjshp.btu@upm.edu.my 
Kepakaran : Parasitologi Veterinar dan Produksi Haiwan
 
   

  
Dr. Nurul Izza Ab. Ghani
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 6630
Faks : +603-9769 3237
Emel : nurul_izza@upm.edu.my 
Kepakaran : Genetik Haiwan
 
  
    
Dr. Tee Tuan Poy
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 4880
Faks : +603-9769 4004
Emel : ttpoy@upm.edu.my 
Kepakaran : Pengurusan Sisa Ternakan / Model Pertanian dan Persekitaran
 
 
    
Dr. Frisco Nobilly
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 4978
Faks : +603-9769 4004
Emel : frisco@upm.edu.my 
Kepakaran : Sains Pastura
 
Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid
  

    
Dr. Norhisham Ahmad Razi
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 7211
Faks : +603-9769 3768
Emel : norhisham_razi@upm.edu.my 
Kepakaran : Sains Bio
 
Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid

    
Dr. Mohd Nazri Md. Nayan
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 4837
Faks : +603-9769 4004
Emel : nazri.nayan@upm.edu.my 
Kepakaran : Pemakanan dan Fisiologi Haiwan
 
Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid
  
    
Dr. Nur Aida Md Tamrin
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 4688
Faks : +603-9769 4004
Emel : nuraida.mtamrin@upm.edu.my 
Kepakaran : Genetik Hidupan Liar
 
Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid
  
    
Dr. Aimi Nabilah Hussein
 
Penyelidik Bersekutu (INTERIM)
Tel : +603-9769 4688
Faks : +603-9769 4004
Emel : aiminabilah@upm.edu.my 
Kepakaran : Kelakuan Haiwan / Produksi Tenusu
 
        
    
Prof. Dr. Anuraga Jayanegara
(IPB University, Bogor, Indonesia)
 
Penyelidik Bersekutu Antarabangsa
Tel : -
Faks : -
Emel : anuraga.jayanegara@gmail.com
Kepakaran : Pemakanan Haiwan, Pemakanan Ruminan, Pemakanan Ayam
 
  

  

Dr. Liang Juan Boo

Amal Putra
Tel : +603-9769 1390
Faks : +603-9769 4299
Emel : jbliang@upm.edu.my
Kepakaran : Pemakanan Ruminan, Pengurusan Sisa Ternakan

Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid

 

 
    
Dr. Suriya Kumari Ramiah
 
Pegawai Penyelidik
Tel : +603-9769 4286
Faks : +603-9769 4299
Emel : s_kumari@upm.edu.my
Kepakaran : Nanoteknologi dan Nutrigenomik Haiwan
 


  
Dr. Mohd Huzairi Mohd Zainudin
 
Pegawai Penyelidik
Tel : +603-9769 4287
Faks : +603-9769 4299
Emel : mohdhuzairi@upm.edu.my
Kepakaran : Bioteknologi Alam Sekitar
 

 


  
Puan Aida Zakaria
 
Pegawai Penyelidik
Tel : +603-9769 1390
Faks : +603-9769 4299
Emel : aidazakaria@upm.edu.my
Kepakaran : Molekular Genetik dan Pemakanan Ruminan
 
Laman Web : Google Scholar Scopus Orcid

Kemaskini:: 19/03/2024 [s_hasimah]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1043
03-9769 4299
SXETEA1~