Sudut Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) | INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (ITAFoS)
» ABOUT US » Sudut Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Sudut Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

PENGENALAN

EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam di Malaysia. Langkah penjenamaan semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan jabatan/agensi sektor awam. Selaras dengan perkembangan ini, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS) turut beralih daripada Amalan 5S kepada EKSA bermula pada Januari 2021.

PENYATAAN KOMITMEN

“Kami pekerja Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS) komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja kondusif serta budaya kerja berinovatif dan kreatif dengan penerapan amalan hijau”

 

 

 

CARTA ORGANISASI PELAKSANA EKSA 

 

 

Updated:: 07/12/2023 [noorbaiti]

MEDIA SHARING

SXFYUAQ~