Senarai Bidang Pengajian | INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
» AKADEMIK » Bidang Pengajian » Senarai Bidang Pengajian

Senarai Bidang Pengajian

Bidang Di ITAFoS
 
1. Bioteknologi Haiwan
2. Pemakanan Haiwan
3. Sekuriti Makanan Dan Perubahan Iklim
4. Teknologi Pasca Tuai
5. Polisi Pertanian
6. Polisi Sumber Asli
 
 
Bidang Gunasama Fakulti Lain
 
1. Agronomi
2. Fisiologi Haiwan
3. Produksi Haiwan
4. Kebajikan Haiwan
5. Keselamatan Makanan
6. Genetik dan Pembiakbakaan
7. Hortikultur
8. Bioteknologi Mikrob
9. Kawalan Perosak
10. Teknologi Pertanian
11. Fisiologi Tumbuhan
12. Sains Tanah

Kemaskini:: 13/07/2022 [nurazilah]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1043
03-9769 4299
SXEMXAA~