DOKUMEN | INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
» DOKUMEN

DOKUMEN

BROSUR
1
Brosur ITAFoS
2
Takwim Latihan ITAFoS 2020
3
PERSIDANGAN KETERJAMINAN MAKANAN KEBANGSAAN 2023

PERATURAN
4
Peraturan Am Keselamatan Makmal

BORANG DAN CAJ PERALATAN/PERKHIDMATAN
5
Carta Alir Penempahan Peralatan/Perkhidmatan (Umum)
6
Borang Permohonan Fasiliti/Peralatan ITAFoS
7
Borang Permohonan Sebutharga (Pengguna Luaran)
8
Akuan Penggunaan Makmal (Umum - Luar Waktu Pejabat)
9
Senarai Caj Sewaan Fasiliti Dan Peralatan Penyelidikan : Pusat Penyelidikan Haiwan 2022
10
Senarai Caj Sewaan Fasiliti Dan Peralatan Penyelidikan : Ladang 10 2022
11
Senarai Caj Sewaan Fasiliti Dan Peralatan Penyelidikan : Makmal Penyelidikan 2022

LAIN-LAIN BORANG
12
Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1043
03-9769 4299
SXCdUAq~