JARINGAN | INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
» JARINGAN

JARINGAN

Melalui kerjasama di antara industri dan komuniti

Kerjasama erat bersama industri-industri dalam dan luar negara dalam penyelidikan berimpak tinggi....selanjutnya...
Pemindahan ilmu dan teknologi dari makmal ke masyarakat dan komuniti...selanjutnya...
Program mobiliti pendidikan dan penyelidikan staf di institusi terpilih:       ...selanjutnya...
SXCdTAk~