Minyak Sawit Mampan: Meningkatkan Melalui Pendekatan Bidang Kuasa | INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
» ARTIKEL » Minyak sawit mampan: meningkatkan melalui pendekatan bidang kuasa

Minyak sawit mampan: meningkatkan melalui pendekatan bidang kuasa

Oleh: Yeong Sheng Tey and Suryani Darham

 

Satu sepersetujuan umum wujud bahawa skim pensijilan dan pengesahan menghadapi cabaran asas. Perusahaan kecil dan sederhana serta pekebun kecil secara amnya mempunyai kapasiti terhad untuk menampung kos kewangan dan bukan kewangan untuk audit dan pensijilan. Berbanding dengan firma perladangan yang besar, mereka kurang bernasib baik untuk memperuntukkan sumber daripada tabungan bersama yang berkurangan untuk memenuhi piawaian minimum. Keperluan sumber semakin meningkat untuk mematuhi pelbagai keperluan skim yang berbeza. Ia adalah sama mencabar bagi penanam yang disahkan untuk membuat susulan dengan semakan standard atau risiko penarikan/penggantungan. Bagi penanam yang tidak disahkan, setiap semakan meningkatkan tahap kemasukan yang lebih tinggi.

 

Kerajaan, agensi pembangunan dan pemegang taruh yang lain telah mengakui bahawa integriti minyak sawit mampan memerlukan bidang kuasa yang melangkaui unit pensijilan/pengesahan individu. Dipetik daripada Denier et al. (2015) dan Nepstad (2017), Buchanan et al. (2019) mentakrifkan pendekatan bidang kuasa sebagai "pendekatan lanskap bersepadu yang bertujuan untuk menyelaraskan objektif sosial, ekonomi dan alam sekitar yang bersaing melalui penyertaan oleh pelbagai pemegang taruh merentas sektor, dilaksanakan dalam sempadan pentadbiran kerajaan, dan dengan bentuk penglibatan kerajaan." Badan kerajaan biasanya menerajui dalam menghimpunkan petani, komuniti, syarikat dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

 

Oleh kerana pendekatan bidang kuasa untuk minyak sawit mampan adalah konsep yang agak baharu, sorotan kajian yang cepat telah dilaksanakan. Seymour et al. (2020) mengenal pasti komponen utama yang mempengaruhi keberkesanan inisiatif bidang kuasa seperti berikut:

 • Mengartikulasikan visi, sasaran dan hala tuju berskala bidang kuasa dengan tumpuan ke atas prestasi keseluruhan landskap;
 • Mengadakan forum pelbagai pihak pemegang taruh, dengan kepimpinan kerajaan bersama badan bukan kerajaan, komuniti, sektor swasta dan pekebun kecil;
 • Mengisytiharkan rancangan selaras dengan aktiviti dan input pemegang taruh untuk meningkatkan keberkesanan;
 • Menyokong aktiviti program khusus ke arah matlamat bersama yang menyokong pembangunan mampan; dan
 • Membangunkan sistem pemantauan dan pelaporan untuk menyediakan kredibiliti dan jaminan termasuk tadbir urus jangka panjang, ketelusan, komunikasi dan pengesahan.

 

Kejayaan pendekatan bidang kuasa juga bergantung pada cara pembuat keputusan dan pemegang taruh mengharungi pelbagai cabaran. Ini termasuk:

 • Tadbir Urus - Penjajaran menegak pendekatan bidang kuasa dengan inisiatif tempatan dan nasional (Hsu et al., 2017);
 • Tadbir Urus - Penjajaran mendatar antara inisiatif (Hsu et al., 2017);
 • Tadbir Urus - Pusing ganti politik dan birokrasi (Fishbein dan Lee, 2015);
 • Inklusif - Perwakilan adil bagi pemegang taruh elit dan marginal (Lambin et al., 2018);
 • Inklusif – Menangani keutamaan pemegang taruh yang berbeza (Glasbergen, 2018);
 • Pembiayaan – Menarik dan mengekalkan pembiayaan awam dan swasta (Hovani et al., 2018).

 

Malaysia sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan bidang kuasa minyak sawit yang mampan. Pada tahun 2015, Pendekatan Bidang Kuasa Sabah untuk Minyak Sawit Mampan telah dilancarkan sebagai rancangan 10 tahun untuk menghasilkan 100% minyak sawit mampan yang diperakui RSPO di Sabah menjelang 2025. Dua inisiatif bidang kuasa baru-baru ini telah bergabung dengan kuasa: Inisiatif Kebangsaan untuk Pekebun Kecil Kelapa Sawit Mampan dan Pintar Iklim (NI-SCOPS) dan projek Kelestarian Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia (KAMI). Projek-projek ini dibina di bawah perkongsian Malaysia-Kesatuan Eropah dan bertujuan untuk memudahkan komunikasi berasaskan bukti.

 

Pengarang artikel ini adalah ahli usaha sama yang kini dalam proses membangunkan inisiatif bidang kuasa NI-SCOPS dan KAMI. Lanjutan daripada penemuan terdahulu, semakan kami terhadap inisiatif bidang kuasa minyak sawit mampan yang lain mendedahkan bahawa kebarangkalian kejayaan juga bergantung kepada tadbir urus pelbagai pihak, menekankan unik kepada bidang kuasa, dan keupayaan untuk memasang sistem maklum balas yang melibatkan dasar, amalan dan petunjuk prestasi.

 

Penafian:

Kandungan yang dinyatakan dalam artikel ini adalah kandungan pengarang. Ia tidak bermaksud untuk mencerminkan pendapat atau pandangan ITAFoS.

 

Rujukan:

Buchanan, A. J., Durbin, J., McLaughlin, D., McLaughlin, L., Thomason, K., & Thomas, M. (2019). Exploring the reality of the jurisdictional approach as a tool to achieve sustainability commitments in palm oil and soy supply chains. Conservation International: Washington, DC, USA.

Denier, L., Scherr, S. J., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L., & Stam, N. (2015). The Little Sustainable Landscapes Book: Achieving sustainable development through integrated landscape management.

Fishbein G and Lee D. (2015). Early lessons from jurisdictional REDD+ and low emissions development programs. Arlington, VA: The Nature Conservancy.

Glasbergen, P. (2018). Smallholders do not eat certificates. Ecological Economics, 147, 243-252.

Hovani, L., Cortez, R., Hartanto, H., Thompson, I., Fishbein, G., Adams, J., & Madeira, E. M. (2018). The role of jurisdictional programs in catalyzing sustainability transitions in tropical forest landscapes. Arlington, VA: The Nature Conservancy.

Hsu, A., Weinfurter, A. J., & Xu, K. (2017). Aligning subnational climate actions for the new post-Paris climate regime. Climatic Change, 142(3), 419-432.

Lambin, E. F., Gibbs, H. K., Heilmayr, R., Carlson, K. M., Fleck, L. C., Garrett, R. D., ... & Walker, N. F. (2018). The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature Climate Change, 8(2), 109-116.

Nepstad, D. C. (2017). Jurisdictional sustainability: a primer for practitioners. Earth Innovation Institute. http://earthinnovation. org/wp-content/uploads/2017/02/JS-primer_Englishonline. pdf.

Seymour, F. J., Aurora, L., & Arif, J. (2020). The jurisdictional approach in Indonesia: Incentives, actions, and facilitating connections. Frontiers in Forests and Global Change, 3, 124.

Tarikh Input: 29/09/2022 | Kemaskini: 03/10/2022 | norshahmimi

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFoS)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1043
03-9769 4299
SXESFAG~